Thông báo

Top 10 Người Chơi Chiến Thắng Sự Kiện Đua Top Tiến Lên Miền Nam Đếm Lá

10:26:40 Ngày 17-01-2017

Danh sách người chơi thắng giải sự kiện đua tốp TLMN đếm lá solo từ ngày 12/01/2017 - 14/01/2017

1 2 3 4 5
  • **kens4 8,191,802 vàng
  • **cquan725445 6,159,642 vàng
  • **oaingo 4,455,123 vàng
  • **hjfhjf 3,425,382 vàng
  • **cquan729551 2,454,749 vàng
  • **loc1993 9,927,173 vàng
  • **ngtam89 9,595,172 vàng
  • **ttien888 8,906,434 vàng
  • **thanh2000 8,458,113 vàng
  • **emlonqa 8,319,046 vàng

Thông báo game

Thông báo game bài