Đại Lý

Thông báo

Top 10 Người Chơi Chiến Thắng Sự Kiện Đua Top Tiến Lên Miền Nam Đếm Lá

10:26:40 Ngày 17-01-2017

Danh sách người chơi thắng giải sự kiện đua tốp TLMN đếm lá solo từ ngày 12/01/2017 - 14/01/2017

1 2 3 4 5
  • **kens4 11,651,767 vàng
  • **cquan725445 6,166,662 vàng
  • **angvip93 5,175,111 vàng
  • **euquy9x 3,618,818 vàng
  • **kahide 2,349,385 vàng
  • **nhrong179 13,923,316 vàng
  • **yvip123 13,724,567 vàng
  • **vandien1982 11,181,513 vàng
  • **ngphi993 10,845,863 vàng
  • **m0101 9,985,448 vàng

Thông báo game

Thông báo game bài