Thông báo

Kết Quả Sự Kiện Đăng Nhập Nhận Quà 21/2 - 26/2

15:13:09 Ngày 09-03-2017

Kết Quả Sự Kiện Đăng Nhập Nhận Quà Từ Ngày 21/2 Đến 26/2

Kết Quả Sự Kiện Thần Liêng Thánh Sáp

13:51:32 Ngày 22-02-2017

Kết Quả Sự Kiện Thần Liêng Thánh Sáp Ngày 15/02 - 17/02

Thông Báo Xử Phạt Những Tài Khoản Vi Phạm Do Sử Dụng Phần Mềm Hack Cheat

15:58:48 Ngày 17-02-2017

Những Tài Khoản Sử Dụng Hack Cheat Đều Sẽ Bị Khóa vĩnh Viễn

Kết Quả Sự Kiện Đua TOP TLMN Đếm lá (09/02 - 11/02/2017)

11:47:30 Ngày 13-02-2017

Kết Quả Sự Kiện Đua TOP TLMN Đếm lá (09/02 - 11/02/2017)

Kết Quả Sự Kiện Đua TOP Năm Dậu Tậu Ngay iPhone 7

11:24:41 Ngày 04-02-2017

Kết Quả Sự Kiện Đua TOP Năm Dậu Tậu Ngay iPhone 7 30/01 - 03/02

Kết Quả Sự Kiện Đua TOP Tài Xỉu Từ Ngày 17/01 - 19/01

14:11:36 Ngày 03-02-2017

Kết Quả Sự Kiện Đua Top Tài Xỉu

1 2 3 4 5
  • **kens4 8,255,892 vàng
  • **cquan725445 6,159,642 vàng
  • **hjfhjf 3,175,782 vàng
  • **i2233 2,847,850 vàng
  • **cquan729551 2,035,374 vàng
  • **ngtam89 11,838,389 vàng
  • **nhnhi009 9,431,776 vàng
  • **ttien888 7,233,195 vàng
  • **ochoai90 6,487,850 vàng
  • **thanh2000 6,242,669 vàng

Thông báo game

Thông báo game bài