Chơi ngay

Thông báo

Kết Quả Sự Kiện Đổ Thánh Phong Vân (27/05 - 29/05)

17:30:41 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Đổ Thánh Phong Vân diễn ra từ ngày 27/05 - 29/05 đã có kết quả

Kết Quả Sự Kiện Tá Lả Xưng Hùng (23/05 - 27/05)

17:30:50 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Tá Lả Xưng Hùng đã có kết quả và xin được chúc mừng các đại gia chiến thắng sự kiện.

Kết Quả Sự Kiện Vua Xóc Đĩa (20/05 - 22/05)

17:30:59 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Vua Xóc Đĩa Đã Có Kết Quả

Kết Quả Sự Kiện Đỉnh Cấp Ngày Vàng (18/05 - 20/05)

17:31:12 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Đỉnh Cấp Ngày Vàng Đã Có Kết Quả

Kết Quả Sự Kiện Thần Sâm Mộc Quán (16/05 - 19/05)

17:31:20 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Thần Sâm Mộc Quán Đã Có Kết Quả

Kết Quả Sự Kiện Giờ Vàng Poker (13/05 - 15/05)

17:31:30 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Đốt Cháy Máy Poker (13/05 - 15/05) Đã Có Kết Quả.

Kết Quả Sự Kiện Đổ Thánh Phong Vân (09/05 - 13/05)

17:31:50 Ngày 14-09-2017

Sự Kiện Đổ Thánh Phong Vân Đã Có Kết Quả

Kết quả Sự Kiện Tuần Vàng Xóc Đĩa (27/04 - 01/05)

17:31:57 Ngày 14-09-2017

Kết quả Sự Kiện Tuần Vàng Xóc Đĩa (27/04 - 01/05)

Kết Quả Sự Kiện Đế Vương Đổi Thưởng 24/04

17:32:04 Ngày 14-09-2017

Kết Quả Sự Kiện Đế Vương Đổi Thưởng 24/04

Kết Quả Sự Kiện Đốt Cháy Máy Poker (22/04 - 24/04)

17:32:11 Ngày 14-09-2017

Kết Quả Sự Kiện Đốt Cháy Máy Poker (22/04 - 24/04)

1 2 3 4 5
  • **ynhhuuan 7,101,021 vàng
  • **anloan1984 6,479,260 vàng
  • **cquan725445 6,166,662 vàng
  • **emtichao 2,495,451 vàng
  • **64934627 2,034,767 vàng
  • **cuadoi9999 22,887,644 vàng
  • **otram89 17,203,560 vàng
  • **75540635391 15,774,836 vàng
  • **anhthai76 15,198,050 vàng
  • **cquan1424186 14,556,500 vàng

Thông báo game

Thông báo game bài