Sự kiện Tài Xỉu Mini thắng to thưởng đậm

▶ THỜI GIAN:

✔ Bắt đầu: 30/11

✔ Kết thúc: 18h ngày 09/12

▶ NỘI DUNG:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng của game tài xỉu mini sẽ được tăng từ 97% lên 98% .

Ví Dụ: Người chơi đặt cửa thắng 1.000.000 sẽ được nhận 980.000 so với trước là 970.000

CHÚC CÁC ĐẠI GIA MỘC CHƠI HAY THẮNG LỚN!

  • **i2233 19,772,333 vàng
  • **kens4 5,871,098 vàng
  • **kahide 4,569,760 vàng
  • **amhungnb202 2,236,679 vàng
  • **tri1 1,903,344 vàng
  • **75865680 10,608,889 vàng
  • **amhungnb202 9,504,945 vàng
  • **cquan748402 7,362,340 vàng
  • **idvip 6,321,956 vàng
  • **ylon7002 6,129,488 vàng

Sự kiện Tài Xỉu Mini thắng to thưởng đậm

Sự kiện Tài Xỉu Mini thắng to thưởng đậm