Sự kiện Nạp To Trúng Đậm 22/12 - 24/12

▶ THỜI GIAN:

✔ Bắt đầu: 22/12

✔ Kết thúc: 24/12

▶ NỘI DUNG:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi người chơi nạp tiền đạt đủ các mốc quy định sẽ được nhận các phần quà giá trị.

▶ PHẦN THƯỞNG:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện tối đa 48h

- Mốc 50,000 VND: THƯỞNG 3,500 Vàng

- Mốc 100,000 VND: THƯỞNG 8,000 Vàng

- Mốc 200,000 VND: THƯỞNG 18,000 Vàng

- Mốc 500,000 VND: THƯỞNG 45,000 Vàng

- Mốc 1,000,000 VND: THƯỞNG 100,000 Vàng

CHÚC CÁC ĐẠI GIA MỘC CHƠI HAY THẮNG LỚN!

  • **i2233 19,772,333 vàng
  • **kens4 5,871,098 vàng
  • **kahide 4,569,760 vàng
  • **amhungnb202 2,236,679 vàng
  • **tri1 1,903,344 vàng
  • **75865680 10,608,889 vàng
  • **amhungnb202 9,504,945 vàng
  • **cquan748402 7,362,340 vàng
  • **idvip 6,321,956 vàng
  • **ylon7002 6,129,488 vàng

Sự kiện Nạp To Trúng Đậm 22/12 - 24/12

Sự kiện Nạp To Trúng Đậm 22/12 - 24/12