Sự Kiện Nạp Tiền Đạt Mốc

▶ THỜI GIAN:

✔ Bắt đầu: 30/11

✔ Kết thúc: 04/12

▶ NỘI DUNG:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi người chơi nạp tiền đạt đủ các mốc quy định sẽ được nhận các phần quà giá trị.

▶ PHẦN THƯỞNG:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện tối đa 48h

- Mốc 50,000 VND: THƯỞNG 5,000 Vàng
- Mốc 100,000 VND: THƯỞNG 11,000 Vàng
- Mốc 200,000 VND: THƯỞNG 24,000 Vàng
- Mốc 500,000 VND: THƯỞNG 60,000 Vàng
- Mốc 1,000,000 VND: THƯỞNG 130,000 Vàng

CHÚC CÁC ĐẠI GIA MỘC CHƠI HAY THẮNG LỚN!

  • **emtichao 4,611,160 vàng
  • **bang82 4,348,314 vàng
  • **kens4 3,765,641 vàng
  • **pzaicogisaidau 3,441,872 vàng
  • **etquan6886 3,087,689 vàng
  • **cquan744324 11,175,373 vàng
  • **ochong123 8,348,843 vàng
  • **oney34 8,153,281 vàng
  • **eu07 7,678,574 vàng
  • **nhemaz 6,961,031 vàng

Sự Kiện Nạp Tiền Đạt Mốc

Sự Kiện Nạp Tiền Đạt Mốc