Sự Kiện Nạp Tiền Đạt Mốc

▶ THỜI GIAN:

✔ Bắt đầu: 30/11

✔ Kết thúc: 04/12

▶ NỘI DUNG:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi người chơi nạp tiền đạt đủ các mốc quy định sẽ được nhận các phần quà giá trị.

▶ PHẦN THƯỞNG:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện tối đa 48h

- Mốc 50,000 VND: THƯỞNG 5,000 Vàng
- Mốc 100,000 VND: THƯỞNG 11,000 Vàng
- Mốc 200,000 VND: THƯỞNG 24,000 Vàng
- Mốc 500,000 VND: THƯỞNG 60,000 Vàng
- Mốc 1,000,000 VND: THƯỞNG 130,000 Vàng

CHÚC CÁC ĐẠI GIA MỘC CHƠI HAY THẮNG LỚN!

  • **kens4 8,255,892 vàng
  • **cquan725445 6,159,642 vàng
  • **hjfhjf 3,175,782 vàng
  • **i2233 2,847,850 vàng
  • **cquan729551 2,035,374 vàng
  • **ngtam89 11,838,389 vàng
  • **nhnhi009 9,431,776 vàng
  • **ttien888 7,233,195 vàng
  • **ochoai90 6,487,850 vàng
  • **thanh2000 6,242,669 vàng

Sự Kiện Nạp Tiền Đạt Mốc

Sự Kiện Nạp Tiền Đạt Mốc