Sự Kiện Nạp Thẻ Nhận VipCode

▶ THỜI GIAN:

✔ Bắt đầu: 30/11

✔ Kết thúc: 18h ngày 09/12

▶ NỘI DUNG:

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp thẻ mệnh giá lớn hơn hoặc bằng 50,000 sẽ nhận được 1 mã code.

So sánh mã code với KQXS ngày 21/11/2016 để nhận thưởng

Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 24h sau khi kết thúc sự kiện.

▶ PHẦN THƯỞNG:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện tối đa 48h

- 2 Số trùng KQXS: Thưởng 20,000 VÀNG
- 3 Số trùng KQXS: Thưởng 50,000 VÀNG
- 4 Số trùng KQXS: Thưởng 100,000 VÀNG
- 5 Số trùng KQXS: Thưởng 250,000 VÀNG

 

CHÚC CÁC ĐẠI GIA MỘC CHƠI HAY THẮNG LỚN!

  • **kens4 8,255,892 vàng
  • **cquan725445 6,159,642 vàng
  • **hjfhjf 3,175,782 vàng
  • **i2233 2,847,850 vàng
  • **cquan729551 2,035,374 vàng
  • **ngtam89 11,838,389 vàng
  • **nhnhi009 9,431,776 vàng
  • **ttien888 7,233,195 vàng
  • **ochoai90 6,487,850 vàng
  • **thanh2000 6,242,669 vàng

Sự Kiện Nạp Thẻ Nhận VipCode

Sự Kiện Nạp Thẻ Nhận VipCode