Chơi ngay

Tiến lên miền nam đếm lá đổi thưởng

Luật chơi tiến lên miền nam đếm lá dựa trên luật chơi trò tiến lên miền nam, về cơ bản không khác nhau chỉ có tính sát phạt trong game cao hơn, cần đến khả năng tính toán chính xác. Tham khảo luật chơi bài tiến lên miên nam đếm lá để tham gia nhập cuộc game tốt nhất.

Mức Cược và Phạt Tiến Lên Miền Nam đếm lá:

1, Yêu cầu tham gia bàn chơi: Lượng gold = hoặc > 20 Cược

2, Nộp Gà: Góp gà 1 Cược/ Ván (Gà lớn hơn 5 tuổi  người chơi mới vào bàn không thể Góp)

VD: A, B đang chơi và góp gà đến ván thứ 5 (gà 5 tuổi) . C vào thì C phải góp 5 Cược vào Gà. Nếu Gà > 5 Tuổi thì C không được góp Gà

3, Ván chơi bình thường trong tiến lên miền nam

• Chỉ có người thắng duy nhất là  Người Nhất  (ván đấu kết thúc)

• Ngoài  “Người Nhất” thì mỗi người chơi khác  bị phạt mức cược là

X =  Số lá trên  bài x Cược + Heo hàng (thối 2, tứ quý,3 đôi thông, 4 đôi thông)

+ Phạt Thối/Chặn 2 Đen : 3 Cược

+ Phạt Thối/Chặn 2 Đỏ : 6 Cược

+ Chặt Đè (2, 3 đôi thông, Tứ Quý) : 5 Cược nhân với số lần. Ví Dụ (đè lần 1 = 5 cược, đè lần 2 = 5x2 cược)

+ Phạt Thối 3 ♠ : 6 Cược

+ Phạt Thối/Chặt 3 Đôi Thông: 10 Cược

+ Phạt Thối Tứ Quý : 15 Cược

+ Phạt Thối 4 Đôi Thông: 20 Cược

VD:  Khi A về Nhất thì B trên bài có 8 lá trong đó gồm 1 lá 2♥ và 1 bộ tứ quý. Thì B bị phạt là  X = 8 + 5 + 10 = 23 (Cược)

• Bị chặn Heo,  chặn Hàng (Tứ quý, 3 đôi thông, 4 đôi thông)

+ Phạt chặn 2 Đen : 3 Cược

+ Phạt chặn 2 Đỏ : 6 Cược

+ Phạt chặn Đôi 2 : 15 Cược

+ Phạt chặn 3 Đôi Thông: 5 Cược nhân với số lần. Ví Dụ (đè lần 1 = 5 cược, đè lần 2 = 5x2 cược)

+ Phạt chặn Tứ Quý : 15 Cược

+ Phạt chặn 4 Đôi Thông: 20 Cược

Ưu tiên: 2 <- 3 đôi thông<- 3 đôi thông lớn<- Tứ Quý<- Tứ Quý Lớn<-4 Đôi thông<- 4 Đôi thông lớn 22(Đôi 2) <- 4 Đôi Thông (<- có nghĩa là Chặn được)

Lưu ý: 2  chặn 2  không  bị phạt tiền mà các bộ đặc biệt (3 đôi thông,4 đôi thông, tứ quý) chặn 2 thì mới bị phạt tiền. Trường hợp chặn đè là tính từ  cây 2 bị chặn bởi bộ đặc biệt .

• Trường hợp chặn đè: Người  bị chặn sau  cùng  sẽ bị phạt dồn  mức  phạt (Trong  1 lượt  đánh)

VD: Bàn chơi có A,B,C,D .  A đánh 2♥ -> B chặn  3 đôi thông   -> C chặn Tứ Quý -> D chặn 4 Đôi thông

Thì C bị phạt  cho D = 5+ 5 +10 = 20 Cược . A,B không bị phạt tiên

• Phạt Cóng: Kết thúc ván chơi người chơi con nguyên 13 lá (Không tính các trường hợp Ăn Trắng)

X = 13 Cược + Heo hàng (thối 2, tứ quý,3 đôi thông, 4 đôi thông) + 5 Cược

4, Các trường hợp ăn Gà

• Đánh tới Trắng: Phạt những người chơi còn lại mỗi người(+Ăn Gà) :

X = 13 Cược + Heo hàng + 5 Cược

• Đút mù 3 ♠: Người về Nhất đánh 3♠ ở cuối cùng. Phạt những người chơi còn lại mỗi người (+Ăn Gà):

X = (Số lá  trên bài x Cược + Heo hàng ) x 2

• Ăn Trắng: Lên bài  bài Thắng luôn (+ăn Gà)

X = 13 Cược + Heo hàng + Y

(Y số tiền phạt thêm của cược được Ăn Trắng)

+ Tứ  Quý 2 : 20 Cược

+ Tứ Quý 3 : 20 cược

+ 4 Sám : 30 Cược

+ 6 Đôi : 50 Cược

+ 5 Đôi Thông : 60 Cược

+ Đồng Màu : 70 Cược

+ Sảnh Rồng : 80 Cược

(Một người nếu có nhiều cước Ăn Trắng thì chỉ được ăn theo Cước lớn nhất trên bài )

Lưu ý :Nếu có nhiều người cùng có cước Ăn Trắng sẽ ưu tiên người được ăn trắng theo thứ tự sau:

Sảnh rồng >  Đồng màu > 5 Đôi Thông > 6 Đôi > 4 Sám> Tứ Quý 2 > Tứ Quý 3

(Phạt Cước tình theo cước thắng)

VD: Bàn chơi có A, B, C,D. A có Tứ Quý 2 , B có Đồng màu, C có tứ Quý 3, D ko có Heo hàng =>  B là người Ăn Trắng. Từng người chơi A,C,D bị phạt :

A = 13 +  3x2 (2 heo đen) + 5x2 (2 heo đỏ) + 10 (Tứ Quý) + 70  = 109 Cược

C =  13 + 5 (3 ♠) + 10(Tứ Quý) +70 = 98 Cược

D = 13 + 70 = 83 Cược

Vậy B ăn 290 Cược + Gà.

Game tiến lên miền nam đếm lá đổi thưởng uy tín

Chơi tiến lên miền nam đếm lá online